Grįžti į Meniu „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ KRETINGOS RAJONO ŠEIMOMS TEIKIMAS“
PROJEKTO Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-14-0001

Projekto tikslas: PROFESIONALIAI KONSULTUOTI IR PADĖTI ĮVAIRIAS KRIZES PATIRIANTIEMS ASMENIMS.

Projekto naudos gavėjai:
vaikai nuo 7 metų ir suaugusieji (amžius neribojamas) per 3 metus nuo 2018 m. vasario mėn.

Paslaugos nemokamos

- Pozityvios tėvystės mokymai - paskaitos skirtos tėvams, auginantiems vaikus. Gali būti skirtingos grupės: besilaukiančių tėvų; tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) auginančių vaikus, paauglius; bei auginantiems vaikus su negalia.

- Psichosocialinė pagalba

- Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, skirtos ir vaikams nuo 7 metų, ir suaugusiems (amžius neribojamas)

- Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos
:
Konsultacijos skirtos tėvams, kurie turi problemų su skurdu

- Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos
Šeimų klubai – tai šeimų savipagalbos grupės, kurių bendravimo ir įsiklausymo tikslas padėti vieni kitiems įveikti krizes. Veiklą koordinuoja socialinis darbuotojas.
Šeimų klubuose numatos ir paskaitos, kurias ves profesionalūs lektoriai. Galima dalyvauti visai šeimai, arba atskiriems šeimoms nariams.

Dieninės Šeimų stovyklos skirtos visai šeimai. Atskiros tėvų ir vaikų grupės. Užsiėmimai, paskaitos, bendravimas, laisvalaikis.

- Mediacijos paslauga - teisininko mediatoriaus paslauga tėvams, kurie ant skyrybų ribos arba patyrę skyrybų metu nuostolius ir nusivylimus.
Mediacija – tai alternatyvus, savanoriškas, konfidencialaus pobūdžio konfliktų sprendimo procesas, kuriame mediatorius padeda konfliktuojančioms šalims bendrauti pagarbiai ir pasiekti jiems priimtiniausią konflikto sprendimą, neperžengiant imperatyvių įstatymų normų, viešosios tvarkos ribų.
Jei turite konfliktą su kuriuo nepavyksta susidoroti patiems ir jaučiate, kad situacija reikalauja ramios, draugiškai nuteikiančios aplinkos, profesionalo, kuris Jus pakreiptų taikos link, pasinaudokite mediacijos paslaugomis Šv. Antano dienos centre. Mūsų vykdoma mediacija yra orientuota į šeimos problemas, tad jei išgyvenate skyrybas, negalite pasiekti kompromiso dėl vaikų gerovės ateityje, sprendžiate kaip turi būti padalintas turtas tarp sutuoktinių, paveldėtojų ar panašiai, sustokite prieš eidami pas advokatą ar teisėją. Jūsų problema gali būti išspręsta padedant mediatoriui, kas sutaupo daug laiko, jėgų, pinigų ir svarbiausia nesugadina santykių amžiams. Teismai palankiai vertina mediaciją, tvirtina mediacijos procese sudarytas taikos sutartis. Konfidencialumą garantuojame.

Vaikų priežiūros paslaugos - tėvams (įtėviams, globėjams), dalyvaujantiems projekto veiklose bei auginantiems mažamečius vaikus nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus bus teikiama vaikų priežiūros paslauga pagal poreikį.

Visus norinčius kviečiame kuo skubiau registruotis į sąrašą, užpildę reikiamą anketą ir sutartį. Pagal paslaugų pageidavimą būsite nukreipti atitinkamiems specialistams.
Jau nuo šio 2018 m. vasario mėn. galite pasinaudoti naujomis galimybėmis.
PASKUBĖKITE.
SPRĘSKIME SUNKUMUS KARTU!

Lankstinukas atsisuntimui. Antras lankstinukas...

Darbuotojų kompetencijų aprašas:

Individualaus konsultavimo ir grupinės terapijos psichologė suaugusiems
Dalia Bieliauskienė – patirtis su kurčnebyliais, su globėjais ir beglobiais, su ieškančiais darbo, su skyrybas patyrusiais asmenimis, su vaikais išgyvenančiais krizę ir pan.

Pozityvios tėvystės lektorė – supervizorė, projekto sociokultūrinės klubo veiklos moderatorė:
Julija Eidukevičiūtė – VDU (Vytauto Didžiojo Universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, dėstomi dalykai:
Šeima rizikos visuomenėje; Grupinės supervizijos praktikumas I; Grupinės supervizijos praktikumas II;
Kvalifikacinė praktika I: klientų situacijos vertinimas; Kvalifikacinė praktika II; priešdiplominė socialinio darbo praktika); Privati profesinių santykių konsultantės – supervizorės praktika

Teismo mediatorė
Kristina Martinkienė – MB Saugaus turto Agentūra, teikiamos paslaugos:
TEISĖ/MEDIACIJA/NEKILNOJAMAS TURTAS. Projekte teikiamų paslaugų pobūdis: Mediacija projekte – yra orientuota į šeimos problemas, tad jei išgyvenate skyrybas, negalite pasiekti kompromiso dėl vaikų gerovės ateityje, sprendžiate kaip turi būti padalintas turtas tarp sutuoktinių, paveldėtojų ar panašiai, sustokite prieš eidami pas advokatą ar teisėją. Jūsų problema gali būti išspręsta padedant mediatoriui, kas sutaupo daug laiko, jėgų, pinigų ir svarbiausia nesugadina santykių amžiams. Teismai palankiai vertina mediaciją, tvirtina mediacijos procese sudarytas taikos sutartis.

Socialinis darbuotojas – konsultantas (individualus)
Albinas Šiaudvytis – (patirtis: socialinis darbuotojas – konsultantas; tikybos mokytojas; konsultantas ir dvasinis asistentas įvairiuose projektuose sielovados darbe; skurdo prevencijos socialinis darbuotojas;
profesinių įgūdžių ABC konsultantas; savanoriškų veiklų koordinatorių; savanorių mokymų koordinatorius – psichologas; programos „Kievienam vaikui po didįjį draugą“ koordinatorius – psichologas (darbe savanoriu; tėvais ir su smurtą patyrusiais vaikais) ir t.t.) Konsultavimas ir pagalba skurdo krizę patiriantiems asmenims (tėvams; vaikams, paaugliams ir jaunimui; turintiems darbo paieškos sunkumų)

Socialinė darbuotoja – konsultantė (individuali)
Sima Vaitkevičiūtė (patirtis: socialinė pedagogė Šv.Antano dienos centre; psichologė – konsultantė
vaikams, esantiems iš įvairias krizes išgyvenančių šeimų dirbo pagal „Lino“ programą; „Jausmų valdymo“ programos metodus; dirbo socialine darbuotoja ir konsultante įvairiuose savanorių ugdymo ir koordinavimo projektuose)
Konsultavimas ir pagalba skurdo krizę patiriantiems asmenims (vaikams, paaugliams ir jaunimui)

Kiti lektoriai:
Psichoterapeutė Judita Velžienė (Šeimų stovykla)
Psichologė Virgilija Lizdenienė (Šeimų klubai „Mamos ir dukros popietė“)
Saviraiškos lektoriai darbe su šeima floristė Dalia Čėsnienė (Šeimų stovykla)
Ir t.t.
2009-2018 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |