Naujienos  
Dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
 J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
  tel.: +370 645 43478
 el.paštas:  sv.antanodc@gmail.com
Mūsų rėmėjai

 • Europos socialinis fondas
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)
 • Franziskaner für Mittel-und Ost- Europa (Austrija)
 • Litauenhilfe Pater Leopold (Vokietija)
 • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuva)
 • Labdaros ir Paramos fondas „Maisto bankas“ (Lietuva)
 • Kretingos r. Savivaldybė (Lietuva)
 • Mažesniųjų brolių ordino Kretingos Viešpaties apreiškimo vienuolynas (Lietuva)
 • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija (Lietuva)
 • Kanados Lietuvių fondas (Kanada)
 • Toronto Prisikėlimo parapijos pasauliečių pranciškonų brolija (Kanada)
 • Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija (Kanada)
 • Pagalbos Lietuvos vaikams fondas (Kanada)
 • VšĮ „OSFL PROJEKTAI“
 • VšĮ Geros valios projektai ir Pilietinės Atsakomybės Fondas
 • AIKOS –​ atvira informavimo, konsultavim​o ir orientavimo sistema
 • Privatūs Lietuvos ir užsienio rėmėjai
 • 2% fizinių asmenų pajamų mokestis

                       
©2009-2016 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |