Naujienos  
Dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
tel.: +370 645 43478
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com
Nuo 2018 metų pradžios startuoja Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono šeimoms teikimas“. Skaityti daugiau...

2017 METŲ LABDARINGI PROJEKTAI
IR JŲ RĖMĖJAI:


Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras – organizacija, kuri vykdo katalikišką labdaringą veiklą šeimoms, išgyvenančioms socialinę atskirtį ir turinčioms finansinių problemų.

I. Vaikų dienos centro programa
„Būkit geri, jeigu galit“:

PROJEKTAI:
Socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų vaikų dienos centro programa „Būkit geri, jeigu galit“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Neformalaus švietimo programa
„Būkit geri, jeigu galit“ – programos rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija

Jaunimo ir paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Būkit geri, jeigu galit“ – projektų konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybė

Paramos projektas Socialinių veiklų vykdymui darbui su vaikais Šv.Antano dienos centre – projektų konkurso rėmėjas Franc Hilfe (Austrija) 

Parama darbo su vaikais programoms – rėmėjai Kanados Lietuvių lituanistinė mokykla ir vyrų klubas.

II. Kitos vaikų ir jaunimo
veiklų programos ir projektai:


„Sveikame kūne – sveika siela“ – projekto konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija

Katalikiškos vasaros stovyklos vaikams (5-15 metų) – projekto rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

„Pagalba  skyrybų, socioemocinės, suicidų ir nėštumo krizes patiriančioms šeimoms: ir tėvams, ir vaikams bei kitiems šeimos nariams“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

„Smurtui – NE“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

III. Savanoriškų veiklų organizavimas ir mokymai, įtraukimas į veiklas su vaikais bei dalyvavimą labdaringose akcijose

Jaunimo prevencinis darbas su vaiku, turinčiu priklausomybę – projekto konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija

Savanorystės ir gerų darbų skatinimas Šv.Antano dienos centre – projekto konkurso rėmėjas Kretingos r. Savivaldybės administracija

Maisto banko Akcijos – pavasarį ir rudenį. Organizatorius ir pagrinidinis koordinatorius Labdaros ir paramos fondo Maisto bankas Klaipėdos filialas

IV. Pagalbos šeimai projektai:

Išsiskyrusių šeimų savipagalbos grupė, vedama naudojant dailės terapijos metodus, soc. Darbuotojo ir psichologo. Programa skirta ir tėvams, ir vaikams.

„Paguodos kambarys“ – tai individualių konsultacijų ir susitikimų organizavimas:
  • specialistų: psichologo, socialinio darbuotojo, dvasinio palydėtojo konsultacijos tėvams, patiriantiems krizes;
  • specialistų: psichologo, socialinio pedagogo, dvasinio palydėtojo konsultacijos vaikams, patiriantiems suicidus: savižudybės troškimą; priklausomybes; smurtą ir patyčias.
  • Tėvystės įgūdžių programa.
„Pagalba  skyrybų, socioemocinės, suicidų ir nėštumo krizes patiriančioms šeimoms: ir tėvams, ir vaikams bei kitiems šeimos nariams“ – projektų konkurso rėmėjas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Maisto banko“ parama paskutinės dienos maisto paketais – Nepasiturinčioms šeimoms – organizatorius – logistas Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas”.

Kompleksinė pagalba šeimai Kretingos r.  – 2018-2020 metams. Laimėtas partnerių konkursas projekto: (rėmėjas Europos socialinis fondas, per Kretingos r. Savivaldybę, per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą)

V. Šv.Antano dienos centro Pastato (J.Pabrėžos g. 4, Kretinga) remonto darbų projektai:

2017 m. kovo mėn. Pradėta pinigų rinkimo akcija 50000 eur, namelio šildymo sistemos įvedimui.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai parapijos aukotojai;
Lietuvos ir užsienio rėmėjai atsiliepę į kvietimą interneto dienraštyje www.bernardinai.lt;
OFM rėmėjai ir aukotojai;
I aukšto apšildymo ir šildymo sistemos įvedimas – projekto rėmėjas Franz Hilfe (Austrija)
I aukšto apšildymo ir šildymo sistemos įvedimas – projekto rėmėjas T.Leopoldo Litauenhilfe fondas.

VI. Kiti projektai Šv.Antano dienos centro
veiklai paremti:


Gerojo Angelo dirbtuvėlė – randarbių ir papročių ugdymo projektas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

Rekolekcijų vaikams, tėvams, savanoriams, darbuotojams organizavimas – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

Knygų parama – Vaikų svajonės (Lietuva)

Religinės ir mokymo literatūros įsigijimas – rėmėjas Franc Hilfe (Austrija)

Maisto sandėliavimo, buitinių prekių, reikalingų darbui su vaikais ir su šeima įsigijimui – rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

 
KITI ANKSTESNIAIS METAIS
VYKDYTI PROJEKTAI:

2010-2013 m.:
Kiekvienam vaikui po didįjį draugą (pagal Programa: Big brothers/ big sisters) – savanoriška programa, vaiko, patyrusio emocines krizes, globos ir bendravimo psicholginiai atstatymo susitikimai – konkurso rėmėjas Aukok.lt.

2012-2015 m.:
„Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“. Tėvų, globėjų ar kitų suaugusių šeimos narių, neturinčių darbo, įdarbinimo projektas vyko 6 Lietuvos dienos centruose: Kretingoje Šv.Antano dienos centre,  Šv. Jono Krikštytojo parapijos dienos centre Viekšniuose(Mažeikių r.), Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Ventos (Akmenės r.), Panevėžio Carito dienos centre, Prienų bendruomenės dienos centre, Senamiesčio vaikų dienos centre Kauno mieste. – projekto konkurso rėmėjas Europos Socialinis fondas (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos Respublika ir per Europos Socialinio fondo agentūrą).


2009-2018 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |