Naujienos  
Dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
Vilniaus g. 3
Kretinga LT-97125
tel./faks.: 8-445-58782
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com


Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras

Neformalaus ugdymo programa
„Būkit geri, jeigu galit“

Programa „Būkit geri, jeigu galit“  yra neformali sociokultūrinė, socialinių įgūdžių ugdymo bei savišvietos palaikymo ir kūrimo. Jos pagrindinis siekis yra pagalbą šeimai išgyvenančiai socialinę atskirtį. Programoje vaikai nemokamai gauna užimtumo ir maitinimo paslaugas. Kasdien dienos centre jie mokosi saviraiškos, savarankiškumo, įvairių technologijų ir kitų bendravimo būdų. Patys kuria įvairius renginių prisistatymus. Dalyvauja susitikimuose, bendrauja su įdomiais žmonėmis. Vaikai gauna dėmesio, su jais nuolat dirba ir bendrauja specialistai. Programos metu vaikai paruošia pamokas, užsiima namų ruoša, dalyvauja kasdieniuose saviraiškos užsiėmimuose.  Kiekvienas vaikas yra priskiriamas į jaunesniųjų arba į vyresniųjų grupę pagal amžių. Programos dalyvių grupės turi bendrą dienos užsiėmimų planą, bet skirtingus saviraiškos užsiėmimus.

Tikslas
Padėti socialinę atskirtį išgyvenančiais šeimai, organizuojant vaikų užimtumą dienos centre

Uždaviniai:
1)organizuoti vaikų sociokultūrines veiklas;
2) mokyti savarankiškumo per socialinių įgūdžių valandėles;
3) organizuoti savęs pažinimo užsiėmimus, per meninę saviraišką, terapiją ir kitas priemones.

Organizuojamos ir vykdomos veiklos
(norėdami padidinti – spustelkite ant lentelės):Programos užsiėmimų laikas ir vieta
  • Jaunesniųjų grupė (7-12 metų) – Pirmadieniais (13-18 val.)
  • Vyresniųjų grupė (13-17 metų) – Antradieniais (13-18 val.)
  • Jaunesniųjų grupė (7-12 metų) – Trečiadieniais (13-18 val.)
  • Ketvirtadieniais (13-17 metų) – Ketvirtadieniais (13-18 val.)

Vaikai renkasi Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč.M. Marijai parapijos namuose (Vilniaus g. 2, Kretinga)

Programos koordinatorė ir vadovė Margarita Lizdenytė
2009-2015 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |