Grįžti į Naujienos
ESF projektas  
Aktualijos 
Spauda 
Archyvas  


Vilniaus g. 3
Kretinga LT-97125
tel./faks.: 8-445-58782
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com


Dienos centruose besilankančių š
eimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką

REMIA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-092

PROJEKTO ESMĖ

Dienos centrus lankančių šeimų skurdo veiksniai yra nedarbas, mažos pajamos, neįsigytas išsilavinimas, tinkamos kvalifikacijos stygius, nesugebėjimas suderinti pareigą šeimai ir darbui – dažnai persipina ir sukelia atskirties pojūtį.

Padedame Tikslinės grupės asmenims kelti savivertę, ugdytis visuomeniškai ir bendruomeniškai, patiems susirasti darbą.

Projekte dalyvauja asmenys, kurie patiria socialinę atskirtį pagal šiuos požymius: socialinę riziką, šeimos yra daugiavaikės, mamos ar tėvai yra išsituokę, vienišos mamos ar tėvai augina vaikus, mamos po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, našlės,  socialinių pašalpų gavėjai, kuriems reikalinga pagalba įsidarbinant.

Projekte numatyta veikla skirta asmenims besilankantiems dienos centruose, miesto ir kaimo teritorijose.

Klientai
yra tikslinės grupės asmenys: rizikos šeimos nariai, daugiavaikės, vienišos(i) mamos (tėvai); socialinės paramos gavėjai, mamos po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, ilgalaikiai bedarbiai renkami iš Kretingos raj., Mažeikių raj., Akmenės raj., Prienų raj., Panevėžio raj. ir Kauno raj.

Projektas pradėtas vykdyti atliepiant į nedarbo poreikį, šeimoms besilankančioms vaikų dienos centruose.

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VALDYMĄ IR PROJEKTO PARTNERIŲ PASIRINKIMĄ

Administracinė grupė: projekto vadovas (veiklų su partneriais ir projekto kryžminių finansavimu koordinatorius); projekto buhalteris (atsakingas už projekto finansinę apskaitą ir finansines ataskaitas); projekto teikėjas ir vykdytojas - Šv.Antano dienos centras.

Vykdantys partneriai:
  • Viekšnių Šv.Jono Krikštytojo parapija;
  • Ventos  Švenčiausios  Mergelės  Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapija,
  • Prienų bendruomenė,
  • Panevėžio vyskupijos Caritas,
  • Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras.
Pastarieji 2 partneriai, turi patirties darbe su tėvais.


Žiūrėti Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką didesniame žemėlapyje

Vykdantys darbuotojai dirbs projekte su tiksline grupe pagal konsultantų paruoštas metodikos gaires bei projekto veiklų planą.

Projekto veikloms vykdyti paskirtas kryžminis finansavimas iš kitų fondų, tai padės sukurti mokymųsi vietas visų vykdančių partnerių organizacijose bei Šv.Antano dienos centrui susiremontuoti ir panaudoti kitas patalpas.

Tikslinės grupės dalyviai bus ne tik mokomi dienos centre, bet ir tęs mokymus kvalifikuotuose profesinių mokymų centruose bei sutinkant su bendradarbiaujančiomis įmonėmis mokysis praktinių įgūdžių darbo vietose mentorystės pagrindu.

Bendradarbiaujančios įmonės-partneriai: įmonės įsipareigojo apmokyti ir įdarbinti projekto dalyvius teritorijose pagal gyvenamą vietą.

Iš viso projekte dalyvaus 200 asmenų.

PROJEKTO TĘSTINUMAS

Projekto veikla bus organizuojama 6 Savivaldybėse - vaikų dienos centrų dalyvių tėvams ir kitiems asmenims besilankantiems dienos centruose. Pasitelkus konsultuojančius supervizorius, kurie konsultuos projektą vykdančius darbuotojus, teiksime klientams kokybiškas paslaugas.

Projekto vykdytojai įgys ne tik žinias, bet ir praktiškai įgys gerąją patirtį darbe su klientu integruojant jį į darbo rinką.

2009-2014 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |