Grįžti į Naujienos
ESF projektas  
Aktualijos 
Spauda 
Archyvas  


Vilniaus g. 3
Kretinga LT-97125
tel./faks.: 8-445-58782
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com
Dienos centruose besilankančių š
eimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką

REMIA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-092

PROJEKTAS PASIBAIGĖ

PROJEKTO ESMĖ

Dienos centrus lankančių šeimų skurdo veiksniai yra nedarbas, mažos pajamos, neįsigytas išsilavinimas, tinkamos kvalifikacijos stygius, nesugebėjimas suderinti pareigą šeimai ir darbui – dažnai persipina ir sukelia atskirties pojūtį.

Padėjome Tikslinės grupės asmenims kelti savivertę, ugdytis visuomeniškai ir bendruomeniškai, patiems susirasti darbą.

Projekte dalyvavo asmenys, patiriantys socialinę atskirtį pagal šiuos požymius: socialinę riziką, šeimos yra daugiavaikės, mamos ar tėvai yra išsituokę, vienišos mamos ar tėvai augina vaikus, mamos po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, našlės,  socialinių pašalpų gavėjai, kuriems reikalinga pagalba įsidarbinant.

Projekte numatyta veikla skirta asmenims besilankantiems dienos centruose, miesto ir kaimo teritorijose.

Klientai –
tikslinės grupės asmenys: rizikos šeimos nariai, daugiavaikės, vienišos(i) mamos (tėvai); socialinės paramos gavėjai, mamos po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką, ilgalaikiai bedarbiai renkami iš Kretingos raj., Mažeikių raj., Akmenės raj., Prienų raj., Panevėžio raj. ir Kauno raj.

Projektas pradėtas vykdyti atliepiant į nedarbo poreikį, šeimoms besilankančioms vaikų dienos centruose.

INFORMACIJA APIE PROJEKTO VALDYMĄ IR PROJEKTO PARTNERIŲ PASIRINKIMĄ

Administracinė grupė: projekto vadovas (veiklų su partneriais ir projekto kryžminių finansavimu koordinatorius); projekto buhalteris (atsakingas už projekto finansinę apskaitą ir finansines ataskaitas); projekto teikėjas ir vykdytojas - Šv.Antano dienos centras.

Vykdantys partneriai:
  • Viekšnių Šv.Jono Krikštytojo parapija;
  • Ventos  Švenčiausios  Mergelės  Marijos Nekalto Prasidėjimo  parapija,
  • Prienų bendruomenė,
  • Panevėžio vyskupijos Caritas,
  • Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras.
Pastarieji 2 partneriai, turi patirties darbe su tėvais.


Žiūrėti Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką didesniame žemėlapyje

Vykdantys darbuotojai dirbo projekte su tiksline grupe pagal konsultantų paruoštas metodikos gaires bei projekto veiklų planą.

Projekto veikloms vykdyti paskirtas kryžminis finansavimas iš kitų fondų, tai padėjo sukurti mokymųsi vietas visų vykdančių partnerių organizacijose bei Šv.Antano dienos centrui susiremontuoti ir panaudoti kitas patalpas.

Tikslinės grupės dalyviai buvo ne tik mokomi dienos centre, bet ir tęsė mokymus kvalifikuotuose profesinių mokymų centruose bei sutinkant su bendradarbiaujančiomis įmonėmis mokėsi praktinių įgūdžių darbo vietose mentorystės pagrindu.

Bendradarbiaujančios įmonės-partneriai: įmonės įsipareigojo apmokyti ir įdarbinti projekto dalyvius teritorijose pagal gyvenamą vietą.

Iš viso projekte dalyvavo 230 asmenų.

PROJEKTO TĘSTINUMAS

Projekto veikla buvo organizuojama 6 Savivaldybėse - vaikų dienos centrų dalyvių tėvams ir kitiems asmenims besilankantiems dienos centruose. Pasitelkus konsultuojančius supervizorius, kurie konsultavo projektą vykdančius darbuotojus, teikė klientams kokybiškas paslaugas.

Projekto vykdytojai įgijo ne tik žinias, bet ir praktiškai įgijo gerąją patirtį darbe su klientu integruojant jį į darbo rinką.

2009-2015 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |