Grįžti į Meniu „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ KRETINGOS RAJONO ŠEIMOMS TEIKIMAS“
PROJEKTO Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-14-0001

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Kretingos rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, įgalinančias sėkmingai įveikti krizines situacijas.

Šiuo projektu teikiamos nemokamos šios paslaugos:
  • Pozityvios tėvystės mokymai;
  • Psichosocialinė pagalba;
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
  • Mediacijos paslaugos.
Pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims:
Veikla skirta rajone gyvenančioms šeimoms, besilaukiančioms ir jau auginančioms vaikus. Pozityvios tėvystės mokymai skirti grupėms - besilaukiančių tėvų; tėvų (globėjų, įtėvių, rūpintojų) auginančių vaikus, paauglius; bei auginantiems vaikus su negalia. Susitikimuose tėvai pasisems žinių apie pozityvios tėvystės gebėjimus, vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, išmoks įveikti iškylančius neaiškumus ir sunkumus.

Psichosocialinė pagalba:

Individualios ir grupinės konsultacijos.  Paslauga teikiama tėvams ir esant poreikiui ir vaikams, susidūrusiems su krizine situacija šeimoje ir nepajėgiantiems jos įveikti  savarankiškai (skyrybų, darbo praradimo, nėštumo prevencijos, depresijos ir kt. krizių atvejais). Paslaugos tikslas padėti krizes išgyvenančiam asmeniui pažinti save, atrasti ryšį su aplinka.

  1. Individuali psichologinė pagalba. Pagalba teikiama suaugusiems asmenims ir pagal poreikį vaikams nuo 7 metų.
  2. Grupinė terapija. Dailės terapijos grupės suaugusiems bei vaikams, siekiant padėti įveikti ištikusius sunkumus ir krizes.
  3. Individuali socialinė pagalba. Teikiamos konsultacijos asmenims pagal poreikį.
Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:
Šeimų klubai - tėvų savitarpio pagalbos grupė, mokyti krizes patiriančias šeimas savitarpio pagalbai, bendravimui, dalinimuisi patirtimi, o po projekto jungtis ir tęsti įgytą patirtį šeimos klubuose, bendruomenėse. Klubų metu lektorius įvairiomis aktualiomis temis skaitys paskaitas.
Šeimų stovykla - Grupinė veikla, kurios tikslas dalyvių įtraukimas į aktyvų visuomeninį gyvenimą per dalyvavimą šeimų stovyklose, skatinant bendrauti, ieškoti įvairių problemų ir iškylančių sunkumų sprendimo būdų bei siekiant suteikti kuo daugiau žinių ir ugdytų verslumo, šeimos finansų planavimo, sveikos mitybos, depresijos,  priklausomybės ligų, ankstyvo nėštumo prevencijos temomis bei šeimos bendravimo ugdymui bei saviraiškos per muziką, dailę, floristiką, keramiką.

Mediacijos paslaugos - besiskiriantiems tėvams, kurie nesutaria dėl nepilnamečių vaikų priežiūros, taip pat įvairių konfliktų tarp tėvų ir vaikų, iškilusių šeimose sprendimui.

Vaikų priežiūros paslaugos - tėvams (įtėviams, globėjams), dalyvaujantiems projekto veiklose bei auginantiems mažamečius vaikus nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus bus teikiama vaikų priežiūros paslauga pagal poreikį.

Projektą įgyvendina - Kretingos socialinių paslaugų centras Bendruomeniniai šeimos namai, VšĮ Šv. Antano dienos centras, Kretingos rajono savivaldybės administracija.

PROJEKTAS VYKDOMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.4.1-ESFA-V-416-14-0001 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ KRETINGOS RAJONO ŠEIMOMS TEIKIMAS“

Kompleksinių paslaugų šeimoms teikimą koordinuoja Daiva Manukian Kretingos socialinių paslaugų centro bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja

Kompleksinių paslaugų šeimoms veiklas koordinuoja Margarita Lizdenytė Kretingos Viešosios įstaigos Šv. Antano dienos centro direktorė

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie „Kompleksinės paslaugos šeimai“ paslaugas, gali kreiptis į Kretingos socialinių paslaugų centro bendruomeninius šeimos namus (J.K. Chodkevičiaus 10 – 5, Kretinga)
Tel. 860138037 el.paštas:manukiand@gmail.com
Arba į  Šv. Antano dienos centrą (J. Pabrėžos g. 4, Kretinga)
Tel. 867121608.
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com

SPRĘSKIME SUNKUMUS KARTU!

Lankstinukas atsisuntimui.
2009-2018 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |