Naujienos  
Dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
tel.: +370 645 43478
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com

Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras
Programų vadovė Margarita Lizdenytė

Dienos centras


Šv.Antano dienos centre dirbame su vaikais, paaugliais ir jaunuoliais (7-17 metų amžiaus) iš socialinę atskirtį  išgyvenančių (daugiavaikių šeimos, vienišų mamų, socialinių pašalpų gavėjų ir pan.) šeimų. Dienos centre visos teikiamos paslaugos šioms šeimoms yra nemokamos.
Šv.Antano dienos centras dirba kasdien darbo dienomis.

Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras dirba kasdien nuo 13 val. iki 18 val.

Dienos centre dirba specialistai:
Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, psichologai, dvasiniai palydėtojai

Dienos centrą nuolat lanko vaikai iš Kretingos miesto ir rajono. Dalyviai iš kaimų yra atsivežami ir parvežami namo arba jų kelionės išlaidos yra apmokamos iš Dienos centro projektinių lėšų.

Dalyviai renkasi kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio mokslo metų laikotarpiu, išskyrus švenčių ir atostogų dienas.
Atostogų metu yra organizuojamos įvairios išvykos, teminės rekolekcijos. Vyksta specialios išvykos, ekskursijos tiems, kurie gerai mokosi ar surenka gerumo balus.

Vaikai skirstomi į dvi amžiaus grupes:
jaunesniųjų – 7-12 metų,
vyresniųjų - 13-18 metų.

Pirmadieniais ir Trečiadieniais
Vyresniųjų grupė (13–17 metų)
Antradieniais ir Ketvirtadieniais
Jaunesniųjų grupė (7-12 metų).

Dienos centro dalyviai renkasi po pamokų.

Grupinių užsiėmimų dienotvarkė:
1. Pamokų ruoša.
2. Higienos įgūdžių ir  kulinarinių įgūdžių valandėlė.
3. Meniniai arba sporto, arba diskusijų užsiėmimai.

Individualių užsiėmimų laikas:
Trečiadieniais 16-17:30 val.
Ketvirtadieniais 16-17:30 val.

Vasaros atostogų metu organizuojamos teminės vaikų (paauglių ir jaunimo) stovyklos. Kiekvienais metais renkamąsi skirtingas jų pobūdis.

Darbas su šeima

Dienos centrą lankančių vaikų (ir paauglių, ir jaunimo) šeimos be vaikų priežiūros paslaugų gauna kitas nemokamas paslaugas.

Kiekvieną savaitę (arba pagal aplinkybes kartą mėnesyje) šeimos gauna nemokamus maisto paketus.
2 kartus per metus vyksta dėvėtos aprangos ir avalynės dalinimo akcijos.

1-ą kartą mėnesyje organizuojame dienos centrą lankančių vaikų (paauglių, jaunimo) tėvų susirinkimus, kuriuose vyksta įvairaus pobūdžio teminiai susitikimai.

4 kartus per metus yra organizuojami nuolatiniai šeimos renginiai:
1. Mokslo metų atidarymo šventė;
2. Kalėdinė šventė;
3. Motinos diena;
4. Mokslo metų uždarymo šventė.

Vasaros atostogų metu organizuojama šeimų stovykla arba masinis renginys šeimai.

Pagal projektines lėšas:
  • organizuojamos individualios ir grupinės konsultacijos tėvams, išgyvenantiems specialias krizes;
  • tėvams organizuojamos išvykos arba ekskursijos;
  • organizuojamos kitos programos – integracijos į darbo rinką priemonės arba Kompleksinė pagalba šeimai (paskaitos, susitikimai, individualios ir grupinės konsultacijos).
2009-2017 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |