Naujienos  
Dienos centras  
Apie mus  
Istorija  
Mūsų projektai  
ESF projektas  
Neformalus ugdymas  
Paremk  
Kontaktai  
Rėmėjai  
Bendradarbiai  
Vaikams  
Archyvas  
Galerija  
Nuorodos  
J. Pabrėžos g. 4,
Kretinga LT-97129
tel.: +370 645 43478
el.paštas: sv.antanodc@gmail.com
Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras
Nevyriausybinė Visuomeninė Organizacija

Centro misija. Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, teikti paslaugas šeimoms auginančioms vaikus, (paauglius ir jaunimą) ir išgyvenančioms įvairias krizes bei įvairiais būdais padėti joms pažinti Dievo meilę ir gėrio atspindžius gyvenime.

Tapatumo vizija. Siekti, kad šeimose keistųsi gyvenimo vertybės; Vaikai (paaugliai ir jaunimas) gyventų saugiai savo šeimoje; Šv.Antano dienos centre būtų teikiamas teisingas ir doras gyvenimo pavyzdys ir pagalba, supažindinant šeimas su tikrosiomis gyvenimo vertybėmis; Siekti, kad centro darbuotojai ir savanoriai būtų gyva tarpusavyje vieninga, pasišventusi tarnystei ir atsidavusi vienas kitam bendruomenė.

Veiklos pobūdis. Religinė, socialinė, neformalaus švietimo, konsultavimo, savanoriškų  ir labdaros organizavimo.

Darbuotojai. Administracija: direktorė ir administratorė; programų vadovai; socialiniai darbuotojai; pedagogai; psichologai; socialiniai pedagogai; konsultantai – ekspertai.

Veiklas vykdo iš. Šv.Antano dienos centras išsilaiko iš įvairių projektų, geradarių aukų, 2 proc. Fiz. Asmenų pajamų mokesčio, užsienio rėmėjų paramos. 

Šv.Antano dienos centras veiklas vykdo tokiais adresais.
Dienos centras – J.Pabrėžos g. 4, Kretinga
Paguodos kambarys – Vilniaus g. 3, Kretinga
Įvairių krizių savitarpio pagalbos grupės  - Vilniaus g. 2, Kretinga (Parapijos namai)

Šv.Antano dienos centras bendradarbiauja su.
  • Kretingos Pranciškonų vienuolynu;
  • Kretingos r. Savivaldybė;
  • Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija;
  • Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba,
  • Pranciškonų gimnazija,
  • Klaipėdos valstybine kolegija, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės Gerovės fakulteto lektoriais
  • Šv.Klaros seserimis;
  • Švč. M. Marijos Nepaliaujamos pagalbos seserimis;
  • Jėzaus Širdies Misionierėmis;
  • Motinos Teresės – Meilės Misijonierėmis

 

2009-2017 J.Klietkutė Šv.Antano dienos centras |